Lounští senioři v Zschopau

image

image

image

Neděle 24.8.2014 byla pro lounské seniory velice zajímavá, reprezentovali  při oslavě Sv. Bartoloměje – dělostřeleckých slavnostech v Zschopau partnerské město Louny. Přes nepřízeň počasí, chladno a dešťové přeháňky se svého úkolu senioři zhostili velice dobře a oživili svými pozdravy celý průvod. Pro většinu to byl nezapomenutelný zážitek. Po průvodu si vedoucí klubů  Birgit Demmler a Vilma Svobodová domluvili další setkání v pozdním podzimu. Spolupráce senior klubů trvá již 11 roků.  Dalším partnerským klubem je Grüne Schule v  Zethau – Muldě, kde proběhl již 8. Německo-český den v červnu.

Svobodová Vilma, manažerka klubu  
Aktuality | | 26.08.2014, 11:45Den česko-saské spolupráce

image

image

image

image

image

image

image

image

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zorganizovalo na Klínovci u zrekonstruované rozhledny dne 23. 8. 2014 velmi podnětnou a záslužnou akci. Na tisíc návštěvníků se mohlo seznámit se vzorovými projekty v programu Cíl 3, který byl realizován v letech 2007 – 2013. Projekty byly v tomto programu představeny na četných prezentacích a jistě motivovaly návštěvníky k dalším formám spolupráce v letech 2014 - 2020. Díky realizovaným projektům v rámci přeshraniční spolupráce se společné akce staly již běžnou praxí a odstraňování hranic pokračuje i odstraňováním hranic v našich srdcích, jak bylo na setkání patrné nejen z proslovů představitelů ČR i Saska, ale především z chování lidí z obou stran bývalé hranice. Především z nynějšího pohledu na události na Ukrajině je otázka dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a identita se  společným příhraničím,  aktuální.   Právě

u nás se toto vše uplatňuje v práci euroregionů a jejich každodenní práce je v tomto ohledu nedocenitelná. Je moudré, že je podporována ze strany nejen obou vlád, ale především ze strany obyvatel. Vždyť jsou to především samosprávy, které se sdružily, aby nedopustily opakování nešťastné historie, a  právě  obce  podporují myšlenku  přeshraniční  spolupráce  společnými projekty

a nehledají pouze finanční výhody (jako Litvínov který se odmítl na přeshraniční euroregionální spolupráci podílet).

Na Dnu česko-saské spolupráce byla přítomna řada významných osobností, např. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová, předseda Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Jiří Horáček a jeho saský spolupředseda Alfons Weiß, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil, zástupci euroregionů, nositelé společných projektů a mnozí jiní. Vystoupení Gottharda B. Schickera o společném kulinářském Krušnohoří, které bylo také jedním ze společných projektů, se setkalo se zájmem i pobavením a společný zásah českých a německých hasičů dokladoval jejich propojenost. Skvělý kulturní program se setkal s velkou odezvou. Pro vzdálenější saské i české návštěvníky byl velkým zážitkem i pohled z rozhledny. Příjemné česko-saské setkání nepokazil ani pozdější déšť.

 

     
Aktuality | | 25.08.2014, 10:51IHK Chemnitz pořádá 13. Den obchodních zástupců

IHK Chemnitz pořádá v letošním roce již 13. Den obchodních zástupců v pondělí 22. září 2014 ve velkém sále.

Tato akce je určena obchodním zástupcům z Německa, především ze Saska.
V rámci akce budou na stáncích v předsálí přítomni zástupci různých hospodářských organizací či velvyslanectví určitých zemí, mezi nimi také České republiky (pravděpodobně v mé osobě), s poptávkami firem z dané země, které by rádi expandovaly na německý (saský) trh právě pomocí obchodního zástupce.  

Postup je následující:
- zašlete nám profil české firmy, která hledá obchodního zástupce v Německu (ideální v němčině, může být ale i čeština) nejpozději do středy 17. 09. 2014,
- v den akce 22. 9. bude profil k dispozici pro zúčastněné obchodní zástupce (OZ) na stánku České republiky,
- v případě zájmu o zastupování firmy OZ zprostředkujeme zájemci kontakty na českou firmu,
- českou firmu resp. Vás budeme informovat o výsledcích.  

Nabídka je samozřejmě bezplatná. Branže nejsou omezeny.


S pozdravy

Martina Divišová, M.A.

Netzwerkkoordination Tschechien
IHK Chemnitz
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Telefon +49 371 6900-1246
Fax +49 371 6900-191246
Internet:
www.chemnitz.ihk24.de
E-Mail:
martina.divisova@chemnitz.ihk.de

Jetzt IHK-Newsletter abonnieren!
Aktuality | | 22.08.2014, 11:46Zelená pro rychlostní silnici R7 Praha – Chemnitz

image

image

image

image

image

V Lounech se 20. srpna 2014 sešli na radnici zástupci samospráv obcí Lounska, Ředitelství silnic a dálnic ČR z Prahy i Chomutova, poslanec Ing. Michal Kučera za Lounsko i ministr školství Marcel Chládek, který je senátorem za Rakovnický a Lounský okres. Přeshraniční efekt zvýraznila účast starosty Zschopau Klause Baumanna, partnerského města Loun, i jednatele Euroregionu Krušnohoří. Na jednání byly shrnuty dosavadní kroky ohledně dostavby rychlostní silnice R7 a shodně bylo konstatováno, že R7 zůstává pro českou vládu prioritou, obsaženou v koncepci rozvoje dopravy s Německem.  Podrobně byl projednán stav přípravy výstavby jednotlivých úseků rychlostní silnice R 7 od Slaného po průmyslovou zónu Triangl, dojednána spolupráce s krajským úřadem a stanoveny termíny dalších jednání a konkrétních kroků. V říjnu by mělo dojít, po zasedání Centrální vládní komise výstavby dálnic, k dalšímu jednání této skupiny. Výstavba jednotlivých úseků na Lounsku by mohla začít v roce 2016. Sem patří i rozšíření dosavadního, pouze dvouproudového, obchvatu Loun, na kterém od jeho otevření v roce 2001 zemřelo již 28 osob. Iniciativa města Loun a na saské straně iniciativa města Zschopau nachází velkou regionální, ale i vládní podporu.

Po jednání starostové Loun a Zschopau, Radovan Šabata a Klaus Baumann, konzultovali s jednatelem Euroregionu Krušnohoří své budoucí projektové záměry a rozvoj další vzájemné spolupráce.  
Aktuality | | 20.08.2014, 19:07Zemědělská komise

image

image

image

image

image

image

V sídle Regionálního zemského svazu rolníků Krušnohoří Regionalbauernverband Erzgebirge e. V. v Großrückerswalde byli ve čtvrtek 14. srpna hosty zástupci české strany zemědělské komise  - Ludmila Holadová, předsedkyně zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, která je i ředitelkou Agrární komory Most, její spolupracovníci a jednatel Euroregionu Krušnohoří. Na jednání si zástupci české i německé strany předali aktuální informace o stavu žňových prací, problémech exportu v důsledku embarga, ale také si vyměnili názory na zemědělskou politiku EU. Znovu se prokázalo, že vzájemná pravidelná výměna informací je pro obě strany velmi prospěšná a byla by vhodnou součástí připravovaných projektů v této oblasti. Obě strany poté dojednaly společné akce pro nejbližší období. V pátek 12. září 2014 se němečtí zástupci zúčastní Dne s agrární komorou na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, kde se budou podílet na vyhodnocení a ocenění vítězů soutěže „Regionální potravina Ústeckého kraje“ a „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje“. Na 22 října 2014 se připravuje zemědělská konference k výročí vstupu ČR do EU. Čeští sedláci měli tehdy díky dlouhodobé intenzivní spolupráci se svými saskými kolegy obrovskou výhodu, protože přesně věděli, do čeho jdou a jak zemědělství v EU funguje.  V prosinci 2014 se uskuteční jednání zemědělské komise v saském městě Grünhain-Beierfeld a bude spojeno s přípravou budoucích projektů a s vyhodnocením zemědělských projektů v minulém období.

Na závěr se všichni s velkým zájmem zúčastnili exkurze v zemědělském podniku Bauernland v Großolbersdorfu, akciové společnosti, kterou vede Jens Beyer. Ten je i místopředsedou svazu rolníků Regionalbauernverband Erzgebirge. V podniku Bauernland se chová nejmodernější a velmi efektivní metodou 2300 krav. Mléko a mléčné výrobky mají v Sasku vynikající kvalitu, a proto jdou ve světě dobře na odbyt.  Koncem října či začátkem listopadu se exkurze v tomto podniku zúčastní celá zemědělská komise.
Aktuality | | 15.08.2014, 11:03Koordinační výbor Evropa 2014+

image

image

image

image

image

image

V krajském úřadu v Ústí nad Labem se sešli 13. srpna 2014 členové Koordinačního výboru, aby se seznámili s návrhem Evropského domu v Ústeckém kraji a s rozdělením evropských prostředků na jednotlivé operační programy.

Myšlenka Evropského domu vznikla na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Mělo by být vytvořeno jednotné kontaktní místo pro žadatele o podporu z Evropských strukturálních investičních fondů. Sídlily by tam všechny regionální pobočky implementačních jednotek a další veřejné instituty, které se touto problematikou zabývají.  Pro jeho financování je možné využít prostředky z fondů EU. Koordinační výbor doporučil zřízení Evropského domu v Ústí nad Labem od 1. 1. 2016.

Členové výboru se poté seznámili s  čerpáním prostředků EU a živě zajímali o jeho aktuální čerpání. Podrobnosti vysvětlili první náměstek hejtmana Dr. Stanislav Rybák, Ing. Jaroslava Kuszniruková  a Ing. Josef Svoboda.  V novém programu 2014 – 2020 bude k dispozici celkem cca 550 miliard Kč a z toho by 200 miliard Kč mělo být směřováno na tzv. územní dimenzi, tedy definovaná území se specifickými problémy. Jednotlivé typy území, kterých je osm (např. území se sociálně vyloučenými lokalitami, s problémy na trhu práce a podnikání, s problémy v oblasti životního prostředí a další) jsou popsány v Národním dokumentu k územní dimenzi. Zbývající část finančních prostředků bude rozdělována na základě plošných výzev vyhlašovaných celostátně. Velkou roli v přípravě projektových žádostí a kritérií hraje Asociace krajů ČR a stanovisko k nim připravuje i Koordinační výbor Evropa 2014+.
Aktuality | | 14.08.2014, 16:52Infopress 2/2014

Infopress 2/2014 stahujte zde
Infopress | | 12.08.2014, 20:34Meziboří a Sayda bez proluky

image

image

image

Přestože v současné době není možné využívat evropské programy na podporu přeshraniční spolupráce vzhledem k jejich zpoždění, partnerství obou měst pokračuje s neztenčenou měrou. Oba partneři financují nyní společné aktivity ze svých vlastních rozpočtů a jejich spolupráce se i nadále úspěšně rozvíjí.

V Saydě se v pondělí 11. srpna 2014 oba starostové, Petr Červenka a Volker Krönert

se svými spolupracovníky, dohodli na dalších společných konkrétních akcích. První týden v září proběhne setkání mladých fotbalistů z Meziboří, Saydy a jejich dalšího partnera, italského města Sogliano al Rubicone. Turnaj a jeho příprava proběhne střídavě v Meziboří a Saydě. Senioři ze Saydy plánují na podzim další výjezd do Meziboří a zamíří i do dalších míst české části euroregionu. O Vánocích je připraven společný adventní koncert v Meziboří a Mezibořští navštíví vánoční trh v Saydě. Koncem roku by také měla proběhnout návštěva zástupců Meziboří a Saydy v Soglianu, kde by měly být projednány další společné aktivity všech tří partnerských měst. O připravované reciproční stáži pracovníků samospráv Saydy a Meziboří bude rozhodnuto po komunálních volbách v ČR.  Nezbývá než držet palce, aby v  zastupitelstvech nadále převažovali stoupenci vzájemného porozumění a přeshraniční spolupráce. Na událostech v Ukrajině či v bývalé Jugoslávii je vidět, jak je to důležité.   

 
Aktuality | | 11.08.2014, 20:37Příprava Fondu malých projektů vrcholí

image

image

image

image

image

image

V sídle německé části našeho euroregionu ve Freibergu se 6. srpna sešli zástupci všech čtyř česko-saských euroregionů. V celodenním jednání, které vedla Beate Ebehnhöh, jednatelka německé části Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, projednali a schválili konečnou podobu Realizačního dokumentu, podle kterého se bude Fond malých projektů v příštím období řídit. Kromě euroregionů se jednání zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj Jiří Horáček a Karel Malát a do diskuse se zapojili i zástupci Centra pro regionální rozvoj, kteří budou působit jako kontroloři. Celé jednání tlumočila Elke Zepak, bývalá projektová manažerka německé části Euroregionu Krušnohoří.

Velmi podrobně byl projednán postup podávání žádostí, jejich formální kontrola a hodnocení od podání po schválení. Bylo dohodnuto, že výdaje projektu budou uznatelné již po formální kontrole projektové žádosti. Ovšem pouze v případě, že projekt bude poté schválen.

Role euroregionu spočívá nadále ve formální a odborné kontrole projektové žádosti, prověření úrovně přeshraniční spolupráce a především v rozhodování o projektech v jeho Lokálním řídícím výboru.

Ohledně kontroly realizace projektů byl stanoven systém monitoringu, který by měl být prováděn minimálně u 10% schválených projektů. V našem euroregionu to ale bylo daleko více a nadále i bude. 

Na jednání byly zohledněny mnohé připomínky a návrhy členů našeho euroregionu, např. není nadále povinné předávat originály účetních dokladů na české straně, zjednodušení administrativní náročnosti projektů, což bylo nejčastějším přáním našich členů, umožní zavedení paušálů na personální výdaje do 20% a 15% z nich na režijní výdaje, ale zjednodušena bude i projektová žádost.
Aktuality | | 07.08.2014, 9:18Oslava vzniku obce a 565 výročí prvního kutání na Mědníku

 

Akce se

Akce se uskuteční v sobotu dne 16.08.2014

 

od 11 hod. v areálu OÚ Měděnec.

 

 

Program najdete po rozkliknutí plak.16.8.2014.pdf dole 

 

 

 

 

plak 16.8.2014.pdfAktuality | | 06.08.2014, 10:09
 
Přístupy od 22.02.2010:  1