Advent v Meziboří

image

image

image

se konal 28. 11. 2014  za účasti německých občanů ze Saydy. Ze Saydy přijelo 45 osob. Pozvány byly nejdříve do klubu seniorů, kde pro ně naši občané připravili pohoštění ve formě napečeného domácího cukroví a vánoček. Poté se všichni zúčastnili rozsvěcení Vánočního stromku před Městským úřadem Meziboří, poslechli si děti z MŠ při zpívání na schodech. Společně se všemi občany si při vypouštění balónků pro Ježíška přáli své tajné vánoční přání.  O krásné zakončení akce pořádané před městským úřadem se postaral ohňostroj. Poté si společně s občany celého Meziboří zašli  němečtí přátelé poslechnout  do kulturního zařízení města vánoční koncert skupiny Poutníci. Tato akce se již stala tradicí a občané Meziboří i Saydy se na ni vždy velmi těší.  Na oplátku jsou naši občané pozváni 20.12 do Saydy na Vánoční trhy, a abychom nezapomněli na děti, ty jsou pozvány dětmi ze Saydy již  na 19.12, aby si společně prožily předvánoční čas.

 
Aktuality | | 16.12.2014, 13:11Speciální Světýlka vidělo 12 tisíc lidí

image

image

image

image

image

image

image

Divadelní projekt dva roky rozvážel představení po Čechách i Sasku.
Divadelníci dojížděli za seniory, handicapovanými dětmi a dalšími
znevýhodněnými lidmi.

Když nemůže člověk do divadla, přijede divadlo za ním. Tak by se
jednoduše dal popsat projekt Docela velkého divadla, se kterým herci od
května roku 2012 objížděli domovy seniorů, dětské domovy, nemocnice,
léčebny nebo jenom odlehlá místa v Krušných horách. Všude tam, odkud se
lidé jen velmi těžko dostávali za kulturou. „To byl hlavní smysl našeho
projektu Světýlka /Lichtlein. Vrátit světlo do očí těm, kterým z různých
příčin nemají důvod svítit, kde se ta jiskra prostě vytratila. Přiváželi
jsme divadlo do míst, kam by se jinak nikdy nedostalo, nebo odkud by se
lidé nedostali za námi," říká k aktivitám vedoucí projektu, dramaturgyně
divadla a herečka Jana Galinová, která tuto - původně svou osobní a
rodinnou - charitu přenesla formou evropského projektu Cíl3 do o.p.s.
Docela velké divadlo.

„Chtěla jsem, aby moji mladí kolegové poznali a pochopili, že jejich
problémy a bolístky jsou ve srovnání s opravdovými problémy a bolestmi
vlastně nicotné. A to se povedlo. Sama jsem dlouho tápala, jaké charitě
se věnovat. Ale v roce 1997 mi jedna stará paní vysvětlila, že celý svět
zachránit nemůžu. Že si musím vybrat jednu charitu a té se věnovat
naplno. „Dělej to, co umíš nejlíp a co tě těší, protože pak to bude
těšit i ty, kterým pomůžeš.“ A tak jsme si tehdy s manželem vybrali
divadlo," dodává Jana Galinová.
Za 2 a půl roku Docela velké divadlo s projektem navštívilo šedesát míst
na české a šedesát míst na německé straně. A jen namátkou, pro dospělé:
Labutí jezero, Romeo a Julie, Carmen, Ubohý Cyrano, Dům splněných snů,
pro děti Šípková Růženka, Muzikál z Palouku, Ferda Mravenec, Jak šel
drak sníst princeznu a další představení, vždy přizpůsobené konkrétní
cílové skupině a navíc jak v češtině, tak v němčině.

„Byla to pro nás obrovská zkušenost. Ačkoli jsme hráli na obou stranách
hranice, emoce byly naprosto totožné a často velice dojemné. Ze začátku
jsme měli trošku obavy o to, jak budou naše hry přijímat německé
handicapované děti. Navštívili jsme několik škol se speciální výukou a
reakce byly naprosto výjimečné. Uvěřila jsem tomu, že těm dětem, a
nejenom jim, skutečně přinášíme velkou radost," dodává herečka Docela
velkého divadla Lenka Lavičková.

Představení byla zajímavá i tím, že celou scénu, veškeré technické
zázemí nebo kostýmy, to vše museli divadelníci na to které představení
dovážet. „Někdy jsme museli usilovně přemýšlet o tom, jak celou scénu
připravíme. Byli jsme limitováni prostorem v autech, ve kterých jsme na
představení jezdili, ale především prostorovými možnostmi jednotlivých
zařízení. Bylo to přínosné pro celý kolektiv našeho divadla, myslím, že
nám to dalo mnoho nových zážitků. Všechna představení přitom vznikala
pod režijním vedení Jurije Galina," říká Jana Galinová.

Těchto 120 představení, která herci odehráli v uplynulých dvou letech,
bylo možné realizovat jen díky finanční pomoci evropských peněz z
programu Cíle 3 přeshraniční spolupráce. Další informace o projektu lze
najít na adrese
www.svetylka-lichtlein.eu.
Aktuality | | 16.12.2014, 12:09Nabídka placené praxe v Euroregionu Krušnohoří

Euroregion Krušnohoří nabízí jednoroční placenou praxi pro absolventku/absolventa střední nebo vysoké školy, registrovaných na úřadu práce. Vhodné pro zájemce o přeshraniční spolupráci a mezinárodní vztahy. Znalosti managementu vítány. Podmínkou je znalost němčiny.

www.euroreg.cz 

DR.pdfAktuality | | 12.12.2014, 11:46Komise pro kulturu, mládež a školy

image

image

image

image

image

Na svém předvánočním jednání se sešla tato aktivní komise 10. prosince 2014 na pozvání jednatelky společnosti KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o. Věry Faškové v chomutovském divadle. Hlavním bodem jednání byla příprava nového programu a projektové záměry komise. Bylo to natolik obsáhlé téma, že se k němu komise vrátí ještě 15. ledna příštího roku na zámku Augustusburg. Spojí své jednání s návštěvou jedné z největších výstav současných německých umělců po roce 1990. Další velmi zajímavé a také velmi diskutované téma v komisi bylo financování stávajících kulturních zařízení a výměna konkrétních zkušeností. 

Vysoké ocenění získal v komisi adventní koncert Euroregionu Krušnohoří v Postoloprtech a členové komise, kteří ve své většině koncert navštívili, nešetřili chválou na pořadatele, město Postoloprty a Martinu Ďurdíkovou, a opět vyjádřili poděkování Ústeckému kraji za velkou pomoc.

Pro předvánoční pracovní jednání připravila Věra Flašková překvapení. Členy komise odvezl populární chomutovský vláček Amálka na chomutovské vánoční trhy a poté je Věra provedla vánoční výstavou na chomutovské radnici.
Aktuality | | 11.12.2014, 10:14Zelená pro silniční spojení Brandova s Olbernhau

image

image

image

Za celou dobu od vstupu ČR do Schengenského prostoru se nepodařilo otevřít starý přechod pro automobily mezi Brandovem a Olbernhau. Bránil tomu špatný stav hraničního mostu a bezprostřední blízkost hojně navštěvovaného památkově chráněného historického komplexu  Saigerhütte v Olbernhau. Byl proto připraven projekt obchvatu Olbernhau s výstavbou nového mostu. Na české straně bylo již vydáno stavební povolení, ale příprava na saské straně pokračovala značně pomaleji, s velkým zpožděním. Ohledně kapacity a tonáže nového mostu byly různé názory, česká strana požadovala omezení na 3,5 t, německá neomezenou dopravu. Na jednání obou starostů, zástupců brandovských podnikatelů a euroregionu v Olbernhau dne 4. prosince 2014 německá strana požádala o změnu. Jelikož v Olbernhau dojde k rekonstrukci hlavní silnice a mostu na hlavním tahu, požádala německá strana o využití toho starého mostu se špatným technickým stavem o využití pro objížďku. Samozřejmě po jeho sanaci. Práce na rekonstrukci silnice by měly být zahájeny v dubnu, do té doby by měl být starý most připraven k novému provozu. Po jeho rekonstrukci by měl být, po vyhodnocení situace, ponechán pro automobilovou dopravu do 3,5 t i nadále.     
Aktuality | | 04.12.2014, 16:09Tradiční adventní koncert Euroregionu Krušnohoří

image

image

image

image

image

Velkolepý adventní koncert Euroregionu Krušnohoří se konal tentokrát 29. 11. 2014 v Postoloprtech a byl to již 21. společný koncert pěveckých sborů obou částí euroregionu. Přestože na tuto jednu z největších kulturních akcí již nebylo možné čerpat evropské prostředky určené na podporu přeshraniční spolupráce, protože program skončil a nový ještě nezačal, dokázali pořadatelé koncertu, město Postoloprty, spolu s Euroregionem Krušnohoří, potřebné prostředky získat. Největší pomoc poskytl Ústecký kraj a přispělo i město Postoloprty. Poděkování za přípravu letošního koncertu, který se řadí k těm nejúspěšnějším, patří Jaromíru Vápeníkovi z Postoloprt a Martině Ďurdíkové z Euroregionu Krušnohoří. 

Vysokou úroveň pěveckých sborů všichni ocenili, největší ohlas měly pěvecké sbory Blecha a BlechaStar z Postoloprt, Jugendstreichorchester der Kreismusikschule im Kulturellen Bildungsbetrieb Erzgebirgskreis , Freiberger Knabenchor a Carmen z Loun. Všechny zúčastněné sbory na závěr za bouřlivého aplausu celého sálu spolu s publikem zazpívaly populární českou písničku Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé.

Postoloprty ale připravily svým návštěvníkům tento den i nádhernou vánoční atmosféru.
Aktuality | | 01.12.2014, 15:06Společné grémium euroregionu na zámku Červený Hrádek

image

image

image

image

image

image

image

V Jirkově na zámku Červený Hrádek se sešlo 27. listopadu 2014 společné grémium - Rada Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge s Představenstvem Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří na svém pravidelném zasedání.

V příjemném prostředí zámku jeho členové projednali výsledky Fondu malých projektů, který euroregion spravuje a administruje, a společně konstatovali, že tento fond byl velmi smysluplně využíván. V uplynulém období poskytla EU prostřednictvím euroregionu na 300 malých projektů více než tři miliony EUR.  V Monitorovacím výboru programu Cíl3 Česko – saské přeshraniční spolupráce – velké projekty, hraje náš euroregion, spolu s dalšími česko-saskými euroregiony, významnou roli. Ve velkých projektech, o kterých euroregiony spolurozhodují, se náš euroregion také angažoval a byl ve dvou z nich projektovým partnerem. Fond malých projektů je také jedním z velkých projektů.

Společné grémium se poté seznámilo s informacemi z přípravy nového kooperačního programu Česko – saské spolupráce, které přednesla jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh a Ing. Pavel Hajšman z Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je významným členem přípravné skupiny, přidal nejnovější informace. Předpokládá se, že nový program bude zahájen v první polovině roku 2015. Vybavení finančními prostředky je rozvrženo tak, že pro Sasko/Duryňsko je určeno 100 milionů EUR, pro ČR 58 milionů.

Společné jednání se také detailně zabývalo prací odborných komisí, které iniciují, hodnotí, ale i realizují mnohé projekty. V uplynulém roce se komise soustředily hlavně na přípravu nového programu. Z jejich jednání vycházejí nejen návrhy smysluplných společných projektových záměrů, ale i konkrétní připomínky k připravovanému programu, který by měl být jednodušší. V sociální komisi dochází ke změnám. Po ochodu Margity Pištorové, která byla nahrazena Bohuslavem Číčelem, odchází do důchodu Eva Píchová z Loun, kterou nahradila Taťána Tkadlečková z Městského úřadu Louny. 

Pro nadcházející programové období by pro náš euroregion měly být prioritou projekty partnerských měst a obcí a projekty se zapojením dětí a mládeže.

Na české straně dochází v radě euroregionu po říjnových komunálních volbách ke změnám, protože radu na české straně tvoří především zástupci samospráv. Podle stanov zůstávají členové rady ve svých funkcích až do valné hromady, která se uskuteční v březnu 2015; přesto již na jednání na Červeném Hrádku někteří členové představili své možné nástupce. Kadaň navrhuje místostarostu Mgr. Jana Losenického, Žatec místostarostu Mgr. Miroslava Jana Šramotu a Louny navrhují starostu Radovana Šabatu. O jejich zvolení rozhodne ale až březnová valná hromada.

 

 
Aktuality | | 30.11.2014, 10:56Krušnohorský kalendář

image

image

image

image

image

Již po šesté vychází benefiční nástěnný kalendář s vybranými fotografiemi Krušných hor, který byl slavnostně pokřtěn 20. listopadu 2014 v sídle Nadačnímu fondu Obnova Krušnohoří a Horského klubu Lesná.

Při zhotovení kalendáře byla využita také soutěž o nejhezčí snímky Krušných hor a některé fotografie byly do kalendáře zařazeny. Proto se také předání kalendáře zúčastnila ředitelka Destinační agentury Krušné hory Kateřina Suchá, která soutěž organizovala. Kalendář pokřtili spolu s představitelem nadace Antonínem Herzánem i autoři snímků. 

V kalendáři naleznete fotografie od Dobroslavy Weissmannové (Baldachýn Dlouhá Louka), Petra Mikšíčka (Auresberg, Marienberg, Rolava, Boží Dar, Komáří Vížka, Hřebečná), Tomáše Dolinského (Nad Moldavou), Jiřího Vrabce (Jaro na Spáleném rybníku, Prunéřovský potok u Farského mlýna), Josefa Bláhy (Podzim, Horní Halže po ránu). Kalendář je k dostání v Horském klubu Lesná.

Slavnostního křtu se kromě autorů a mnoha významných hostů zúčastnili i zástupci Euroregionu Krušnohoří, kteří mnohaletou činnost nadace i klubu vysoce oceňují z mnoha úspěšných přeshraničních projektů, které na Lesné členové Nadačního fondu Obnova Krušnohoří i Horského kubu Lesná vždy velmi úspěšně realizují a nemalou měrou se tak zasloužili nejen o propagaci Krušnohoří, ale i o vynikající přeshraniční spolupráci.    

 

 

 
Aktuality | | 22.11.2014, 10:18Infopress 3/2014

Infopress 3/2014 stahujte zde
Infopress | | 16.11.2014, 9:38Cena udělena

image

image

image

image

image

Cena Euroregionu Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci byla udělena na slavnostním ukončení televizní soutěže Grenzänger v Městské hale v  Marienbergu dne 8. listopadu 2014. Tentokrát byly uděleny 2 Ceny.

Nositelem 1. Ceny za vynikající přeshraniční spolupráci v oblasti kultury se stal PhDr. Václav Hofmann.

Václav Hofmann vede celou dlouhou dobu trvání euroregionu komisi pro kulturu, mládež a školy. Jsme mu ale také velmi vděčni za jeho podporu při založení euroregionu před více než 20 lety, za jeho skutku konkrétní pomoc. Dodnes máme útočiště v divadle, které řídil dlouhou dobu.  Byla to především jeho manažerská schopnost, která euroregionu v jeho začátcích velmi pomohla. Realizoval a doprovázel mnoho kulturních projektů, ale není možné o všech hovořit. Ale alespoň jeden je třeba zmínit. Je to projekt Divadelní festival. Založil ho a realizoval i době, kdy nebyly prostředky z programů na podporu přeshraniční spolupráce. Jeho komise má vždy nejvíc projektů, které hodnotí, iniciuje, doprovází, ale také realizuje. Vyzařuje z ní do celého euroregionu příjemná pracovní atmosféra, jsou v ní krásné mezilidské vztahy a je to hlavně jeho zásluhou. Cenou pro něho je obraz mosteckého divadla od akademické malířky Heleny Ambrosové a jeho portréty od žáků Základní umělecké školy Most.

 2. Cena byla udělena dvěma hasičským partnerům.  Jsou dva velitelé - Helmut Schramm, vedoucí hasičů v Annabergu a Jiří Prokeš, velitel hasičského sboru Vejprty. Oba se po celých 20 let velmi intenzivně zasazovali o partnerství a spolupráci hasičských sborů v Annabergu a Vejprtech.  Hasiči z Vejprt a Annabergu oslavují navíc v letošním roce také dvacetileté jubileum své úspěšné spolupráce.

 

 

 
Aktuality | | 14.11.2014, 10:28
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  1920819208192081920819208