Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v Augustusburgu

image

image

image

V pořadí již 22. Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se letos konal 28. listopadu, tentokrát v kostele St. Petri v Augustusburgu. Sjelo se na něj mnoho návštěvníků z okolí Augustusburgu i z Čech, aby si opět vychutnali tento tradiční koncert euroregionu. A ani letos nebyli zklamáni.  Sbory předvedly ve vysoké kvalitě rozmanitý repertoár, od tradičních, křesťanských vánočních písní, lidových písní až po interpretaci moderních skladatelů. Vyvrcholením koncertu pak byla společná adventní píseň všech sborů „Sind die Lichter angezündet“, kterou s nimi zpívali i návštěvníci koncertu. O úspěšný program se postarala celá řada pěveckých sborů, jako byl třeba sbor z Döbelnu pod vedením sbormistra Lucase Malika, dětský sbor Carmen z Loun pod vedením Kateřiny Štolové a Renaty Friedlové, pěvecký sbor Augustusburger Choryfeen pod vedením Rosemarie Landmannové, dětský sbor Blecha z Postoloprt pod vedením  MgA Heleny Janiczkové, dětský sbor Gymnázia Zschopau pod vedením Karl Melzera, Smíšený sbor Třebívlice pod vedením PhDr. Martiny Zemanové, PhD. Zcela mimořádný úspěch měl sbor Vox Cantabilis z Jirkova pod vedením MUDr. Sylvie Palkoskové. Starosta města Augustusburg, pan Dirk Neugebauer, po koncertu vyjádřil přání, aby mohl v Augustusburgu znovu hostit Adventní koncert nebo jinou kulturní akci Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge. Podle mnohaleté tradice se adventní koncerty ale konají střídavě na obou stranách euroregionu.

 

 
Aktuality | | 01.12.2015, 7:55Společná rada Euroregionu Krušnohoří

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Pravidelné jednání zástupců obou části Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se uskutečnilo tentokrát 25. prosince 2015 na saské straně, v zámku Augustusburg. Na programu bylo jako první bod hodnocení Fondu malých projektů, za který cítí společné vedení euroregionu velkou odpovědnost, protože ho euroregion spravuje a administruje. Oba jednatelé představili dosavadní kroky v realizaci tohoto fondu. Na ustavujícím zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Krušnohoří byl schválen jednací řád, byla stanovena minimální hranice pro přijetí projektu k hodnocení a stanoveny termíny zasedání v roce 2016. Schváleno bylo již ale i prvních šest projektů. Ročně bude mít každá strana euroregionu k dispozici v tomto oblíbeném Fondu malých projektů průměrně 300 000 EUR. Celkem je k dispozici v současném programovém období 1 211 000 EUR. O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem poradním. Projekty jsou posuzovány v odborných komisích euroregionu, proto se společné vedení euroregionu s prací jednotlivých komisí detailně seznámilo. Euroregion Krušnohoří je prvním euroregionem, který již Fond malých projektů zahájil. Německá strana na jednání navrhla vypracovat dlouhodobější strategii a koncepci euroregionu, i se zohledněním vnějších vlivů. Na zpracování rozvojové strategie by se měla podílet především komise pro hospodářství a turistiku. Další úkol připadne komisi pro mládež kulturu a školy, která by měla připravit návrh oslavy 25. výročí založení euroregionu. Jednání se poprvé zúčastnili oba noví předsedové – Ing. Jiří Hlinka, který byl zvolen na letošní valné hromadě v březnu a Matthias Damm, zemský rada Středosaského okresu, který byl zvolen letos v červnu. Jednání bylo zpestřeno velmi zajímavou exkurzí v zámku a česká strana, která bude hostit společné jednání v listopadu 2016, už teď přemýšlí, jaké místo jednání zvolí.

Augustusburg

Rozlehlý renezanční zámek Augustusburg je vidět zdaleka. Původně byl loveckým zámkem vystavěném na porfyrové skále nad údolím řeky Zschopau. V Sasku se nazývá podle svého vzhledu »Korunou Krušnohoří«. Milovníky umění sem láká také oltářový obraz v zámecké kapli, dílo Lucase Cranacha mladšího. Obraz patří mezi nejpozoruhodnější svého druhu. Pozoruhodné je zde muzeum motocyklů, jedno z největších v Německu. Pro návštěvníky je oblíbeným cílem také studna, hluboká přes 100 metrů.

 

Matthias Damm

Nový předseda německé části našeho euroregionu, se narodil 1954 v Mittweidě, je ženatý, má dvě dospělé děti a 2 vnuky. Od roku 1994 je členem CDU. Vystudoval elektrotechniku a poté práva. V roce 2001 byl zvolen starostou Mittweidy a letos v červnu zemským radou Středosaského okresu

 

 
Aktuality | | 26.11.2015, 9:20Workshop k Fondu malých projektů v Kadani

image

image

image

image

image

image

image

Tak jako v minulém programu Cíl 3, je i v novém programovém období v programu Interrreg V-A Euroregion Krušnohoří správcem i administrátorem Fondu malých projektů. Tento fond se osvědčil jako velmi účinný nástroj podpory přeshraniční spolupráce a v minulém období podpořil na 300 projektů s dotací téměř 3 miliony EUR. V tomto programovém období budou mít euroregiony k dispozici přibližně stejné prostředky a v našem euroregionu počítáme opět s přibližně 300 000 EUR ročně. Na workshopu o proceduře podávání projektových žádostí a vyúčtování projektů se v Kadani v kulturním domě sešli v pondělí 23. listopadu 2015 ve velkém počtu zájemci o přeshraniční spolupráci, aby se dozvěděli nejen teoretické podrobnosti, ale seznámili se s Fondem malých projektů i na praktické ukázce. O proceduře hodnocení projektových žádostí v odborných komisích a o rozhodování v Lokálním řídícím výboru informoval jednatel, který přítomné seznámil i se strukturou euroregionu. Vlastní podávání projektových žádostí představila projektová manažerka Martina Ďurdíková a o vyúčtování projektů podrobně hovořila finanční manažerka Ing. Petra Konečná.  Obě pak na konkrétní projektové žádosti prezentovaly celou problematiku podávání projektů. Velmi podnětné bylo vystoupení Ing. Lenky Klognerové, která je v Centru pro regionální rozvoj ČR vedoucí oddělení pro NUTS II Severozápad a spadá pod její oddělení také kontrola Fondu malých projektů. Posluchači se v závěrečné diskusi dotazovali především na problematiku uznatelných nákladů, paušálů, spoluúčast saského partnera a na problematiku vlastního podílu na nákladech projektu. Poděkování za organizaci workshopu patří Mgr. Janu Losenickému, místostarostovi Kadaně, členu Rady Euroregionu Krušnohoří.

 
Aktuality | | 24.11.2015, 11:08Advent je další příležitostí k návštěvě přátel

image

image

image

image

image

image

image

V sobotu 28. listopadu se na Mírovém náměstí v Kadani opět rozsvítí vánoční strom, který ohlásí příchod adventu. Z ochozu kostela Povýšení sv. Kříže přijde lidem popřát hodně štěstí a pohody do svátečního období starosta města Jiří Kulhánek a kadaňský farář Josef Čermák, který také všem příchozí požehná. Pravidelně lidem připomíná, aby mysleli i na druhé a dokázali jim nezištně pomoci.  Společně zapálí první svíci na adventním věnci.  Plamínek ohně jim opět přinese sv. Barbora od krušnohorských havířů.

Než ale k tomuto vrcholu dne dojde, čeká na návštěvníky celodenní program, který bude probíhat od 10.00 hodin, kdy na Mírovém náměstí bude otevřen vánoční trh s ukázkami řemesel. Zájemci si zde budou moci také vyzkoušet tradiční vánoční zvyky s divadlem Navenek, nebo vyrobit něco pěkného v adventní výrobně Dumu dětí a mládeže Śuplík. Otevřena bude také „Ježíškovo poštovna“, které budou moci děti svěřit svoje přání. Na odpoledne je připraveno několik vystoupení

žáků Základní umělecké školy Klementa Slavického Kadaň. V 15.00 hodin se představí divadlo Kvelb se svým „Adventem  na kolečkách“.

V 17.00 hodin den dospěje do svého finále. Z balkonu kostela Povýšení sv. Kříže zazní sbor

Základní umělecké školy Klementa Slavického a dojde k předání hornického světla sv. Barbory krušnohorskými havíři. Tímto světlem bude zapálena první svíčka na adventním věnci. Na závěr programu přijde ohňostroj a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

Kdo bude chtít, může se poté vypravit do  kostela Zvěstování Páně a Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře, kde v 18.00 hodin začne bohoslužba slova s požehnáním adventních věnců (zájemci si mohou přinést vlastní). Následně bude následovat adventní zamyšlení a prohlídka nově odhalených nástěnných maleb v kostele. Adventní písně přednese soubor Stella Nova a kadaňská veřejnost.

Jak bývá v Kadani zvykem, každý rok zde vítají přátele z partnerského města. A nejde jen o oficiální delegace. Přijíždějí i další občané. Jejich návštěvu jim Kadaňští rádi oplácí. Loni k sousedům do Aue odjely z Kadaně  dva plné autobusy. Účastníky okouzlila tradiční hornická slavnost a byli svědky „roztáčení vánoční pyramidy“. Podobné to bude i v letošním roce. Advent skutečně nemá hranice.
Aktuality | | 22.11.2015, 11:06Využití krajiny po revitalizaci

image

image

image

image

image

Jak využít revitalizovanou krajinu je na Mostecku i v Ústeckém kraji aktuální téma, a je rovněž velmi aktuální i v sousedním Sasku. Malý projekt v minulém programovém období představil zajímavé způsoby revitalizace krajiny a způsoby využití rekultivovaných ploch po důlní činnosti na obou stranách Krušných hor.  Myšlenka propojit dosavadní cyklotrasy s revitalizovaným územím na obou stranách a propojit ho navíc naučnou stezkou s kulturní hornickou krajinou Krušnohoří, kterou známe také pod názvem Montanregion, je zajímavým nápadem partnerů, kterým leží na srdci společný domov, společné Krušnohoří. Po několika přípravných jednáních v Mostě a Freibergu se partneři, Palivový kombinát, OHK Most, Euroregion Krušnohoří a saská společnost Saxonia na jednání ve státním podniku Palivový kombinát v Ústí nad Labem ve čtvrtek 12. listopadu 2015 již shodli na konkrétních projektových záměrech. Velkou oporu v přípravě jsou ředitelka mostecké komory Ing. Jiřina Pečnerová, Ing. Petr Lenc - ředitel státního podniku Palivový kombinát a Ing. Miroslav Seidl,  Ph.D., který nyní rovněž pracuje v Palivovém kombinátu. Z předchozích projektů je znám jako výborný koordinátor a odborník. Velmi podnětné návrhy aktivit do projektových záměrů vnesla německá projektová koordinátorka, vedoucí útvaru strategie a plánování společnosti Saxonia, paní Dr. Christin Jahns. Tentokrát se ale partneři neomezili na teoretické projednávání svých představ, ale vyrazili do terénu, aby se přímo na místě se situací seznámili. Rekultivovaná krajina, jak u jezera Milada tak i u jezera Most, skýtá výborné možnosti napojení na saské cyklotrasy i na naučné přeshraniční stezky. 
Aktuality | | 16.11.2015, 6:38Obec Třebívlice a její partneři

image

image

image

Obec Třebívlice a její partneři

Česko-německá spolupráce mezi obcí Třebívlice a německými partnery se i v novém volebním období úspěšně rozvíjí

Obec Třebívlice i nadále pokračuje v realizaci partnerství se a smluvními partnery ze Saska tj. městem Grunhain-Beierfeld  a  spolkem Kunst-und Heimatverein Wiederitzsch e.V.  z Lipska. Již  v  dubnu 2015 navštívili tři zástupci obce Třebívlice Mgr.Tomáš Rulf, Martin Lácha a Ing. Jan Bittner partnerský spolek ve Wiederitzsch, aby společně připravili realizaci aktivit projektu podpořeného z Česko-německého fondu budoucnosti s názvem projektu: Setkání partnerů Třebívlice-Lipsko-Wiederitzsch-2015. Již tradičně byl program zaměřen na téma vzájemného poznávání, kde je vzájemným pojítkem historická osobnost baronky Ulriky von Levetzow a  J.W.v.Goetha. Vzájemná spolupráce h partnerů se datuje již od roku 2000. Zástupci Třebívlic se následně účastnili 25. podzimních slavností ve Wiederitzsch  a naopak zástupci partnerského spolku navštívili Třebívlice koncem září u příležitosti tradičních třebívlických oslav vína. Poslední z plánovaných společných akcí bude předvánoční vystoupení dětského a smíšeného pěveckého sboru, které proběhne dne 19. prosince 2015 ve Wiederitzsch. Počátkem září 2015 proběhlo ve školícím centru na Leské již 2. setkání mladých řezbářů, jehož se pod vedením zkušených řezbářských mistrů účastnili děti z obou stran hranice. Výše uvedené projekty byly realizovány za podpory z ČNFB. Samostatnou akcí pak byla návštěva prasynovce baronkyU.v.Levetzow, Dietera von Levetzow, v Třebívlicích dne 4. července 2015. Německá delegace ve složení D.v.Levetzow-sochař a umělec pro práci s kovy, Dr.Reiner Grund-ředitel mincovního kabinetu z Dresden, Gunter Wassmann - člen předsednictva domovského spolku Kunst-und Heimatverein Wiederitzsch e.V., architekt Werner van Ackeren-druhý předseda a  zástupce domovského spolku Klevische Verein für Kultur und Geschichte/Freunde der Schwanenburg e.V. z Města Cleve z německo –francouzské hranice pak společně a českými představiteli obce slavnostně položili kytici ke hrobce rodiny Levetzow. V závěru této, pro občany Třebívlic jistě nenadálé návštěvy, věnoval D.v.Levetzow  vlastnoručně vyrobený rodinný erb, který bude umístěn ve Stálé expozici U.v.Levetzow a J.W. von Goetha v Třebívlicích. Partneři se při této slavnostní příležitosti shodli na dalším možném společném výstupu budoucího projektu a tím bude vytvoření dvou bronzových soch baronky Urliky, které budou umístěny v parku v Třebívlicích a Lipsku-Wiederitzsch, i  v tomto případě se předpokládá podpora z ČNFB. 

Venuše Pazderová a Jan Bittner

 
Aktuality | | 13.11.2015, 8:19První projekty ve Fondu malých projektů

image

image

image

image

image

image

image

Ustavující zasedání nově vytvořeného Lokálního řídícího výboru proběhlo 10. 11. 2015 v jednatelství německé části našeho euroregionu ve Freibergu. Toto rozhodovací grémium pro Fond malých projektů v novém programu Interreg V-A na tomto svém prvním jednání schválilo jednací řád, stanovilo minimální hranici pro přijetí projektu k hodnocení na 50 bodů a stanovilo termíny zasedání v roce 2016. O projektech se v příštím roce bude rozhodovat na jednáních 24. 2. v Mostě, 25. 5. ve Freibergu, 7. 9. v Mostě a 30. 11. ve Freibergu.

Na freiberském zasedání bylo již také schváleno prvních šest projektů. Fond malých projektů, který spravuje a administruje Euroregion Krušnohoří, je projektem v programu Interreg V A a podporuje přeshraniční spolupráci Saska a ČR do roku 2020. Ročně bude mít každá strana euroregionu k dispozici v tomto oblíbeném Fondu malých projektů průměrně 300 000 EUR. Celkem je k dispozici v současném programovém období 1 211 000 EUR.

O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem poradním. Projekty byly posouzeny v odborných komisích euroregionu, a názory komisí byly plně akceptovány. Jednání se zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR Dr. Jiří Horáček a Ing. Karel Malát, za saský Správní orgán, kterým je Saské ministerstvo zemědělství a životního prostředí, paní Katrin Schütte. Euroregion Krušnohoří je prvním euroregionem, který již Fond malých projektů zahájil.  

 

LŘV_LLA10.11.2015 Rankinglister.pdfAktuality | | 10.11.2015, 18:04Komise pro hospodářství a turistiku v Annabergu

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Jedna z nejdůležitějších komisí našeho euroregionu, komise pro hospodářství a turistiku, se sešla 9. listopadu 2015 v sídle společnosti rozvojové agentury GDZ. Nová předsedkyně české části této komise, Ing. Ivana Košanová, ředitelka OHK Chomutov, se zde všem poprvé jako nová předsedkyně komise představila a za velkého zájmu seznámila členy se svou koncepcí přeshraniční spolupráce a s vedením komise. Rozhodnutí města Chomutova, které zvolilo stávající ředitelku OHK, ostatně dlouhodobou členku této komise se značnými zkušenostmi z přeshraničních projektů, všichni uvítali. Dosud bylo pravidlem na české straně euroregionu, že předsedou hospodářské komise byl starosta či místostarosta Chomutova, což se ale ukázalo jako neblahé řešení po volbách, kdy docházelo ke změnám. Rozhodnutí Chomutova tak dává do budoucna záruku stability.

Komise se zájmem vyslechla informace o třech předkládaných velkých projektech, ve kterých se členové komise angažují a jednatelka německé části euroregionu Beate Ebenhöh a Elke Zepak podrobně prezentovalaý proceduru podávání žádostí do Fondu malých projektů. Předseda německé části komise Mathias Lißke poté informoval o závěrečné etapě podání žádosti o zapsání Kulturní hornické krajiny Krušnohoří na seznam UNESCO, známou také jako Montanregion Krušnohoří. V létě příštího roku by se o schválení tohoto projektu mělo s konečnou platností rozhodnout.    

Mathias Lißke pro komisi připravil tentokrát exkurzi ve firmě Norofin v nedalekém Mildenau. Tato firma zpracovává vlákna nejmodernějším netkaným způsobem a vyráběné textilie směřují téměř do celého světa. Světově známé jsou textilie pro lékařské potřeby, vyrábějí se zde ochranné obleky pro automobilové závodníky, ale dodává je i třeba americkým hasičům. Pro své početné zákazníky vyrábí produkty přesně podle jejich přání.  Firma Norofin patří mezi střední podniky v Krušnohoří, a právě takové podniky zaručují stabilitu místního trhu a rozvoj regionu.     

Málokterá komise euroregionu je na české straně tak skvěle jazykově vybavena, jako hospodářská. Téměř všichni německy výborně rozumějí a jsou i schopni jednání tlumočit. Radka Hodicová z klášterecké radnice zvládla překládat i složitý výklad o nejmodernější výrobě netkaných textilií
Aktuality | | 10.11.2015, 17:41Infopress 3/2015

Infopress 3/2015 stahujte zde
Infopress | | 05.11.2015, 18:09Zahájení Česko-německých dnů kultury v Drážďanech

image

image

image

image

image

image

image

image

Tradiční, v pořadí již 17. Česko-německé dny kultury, byly v Drážďanech slavnostně zahájeny dne 29. 10. 2015 koncertem litoměřického chlapeckého sboru Páni kluci. Akce, pořádaná Generálním konzulátem ČR v Drážďanech, městem Drážďany s jeho primátorem Dirkem Hilbertem, který je i předsedou Euroregionu Elbe/Labe, Kulturní nadací Svobodného státu Sasko, Nadace Brüce/Most a dalších partnerů zasazujících se o dobré česko-německé vztahy, se konala tento rok pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřich Bubeníčka. Další záštitu převzali český ministr kultury Daniel Herman a velvyslanec ČR v Německu Tomáš Jan Podivínský. Ten se také s mnohými významnými hosty slavnostního zahájení zúčastnil. Byl ostatně svého času oblíbeným generálním konzulem právě v Drážďanech, kde euroregiony vydatně podporoval. Pozvání přijala i zakladatelka generálního konzulátu v Drážďanech Jana Šebková se svým manželem, zakladatelem drážďanského Českého centra. Současně s otevřením 17. Česko-německých dnů kultury 2015 oslavili hosté také státní svátek České republiky a při této příležitosti byla uspořádána po koncertě recepce. Velký podíl na jejím zajištění měla předsedkyně zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří Ludmila Holadová, členka představenstva Agrární komory Most, samozřejmě spolu se svými spolupracovníky a dalšími členy Euroregionu Krušnohoří. Regionální potraviny z Ústeckého kraje se setkaly s velkým zájmem a přeshraniční prezentace kraje a našeho euroregionu si zaslouží velké uznání.

 

Fotografie: Peter R. Fischer

 

 

 

 
Aktuality | | 02.11.2015, 5:53
 

 


Činnost Euroregionu Krušnohoří je podporována Ústeckým krajem.

Přístupy od 25.10.2014:  174120174120174120174120174120174120