Česko – německý ekokemp na horské louce již po osmé

image

image

image

image

V neděli 27. července 2014 byl zahájen letošní druhý běh oblíbeného ekokempu na horské louce; koná se již po osmé tradičně na louce u domu „Haus der Kammbegegnungen“ v příhraniční osadě Rübenau. Ukončen bude 2. srpna. České a německé děti tu budou mít opět krásnou možnost společně prožít celý týden v přírodě. Nocuje se ve stanech, stravování pochází z polní kuchyně a bohatý program připravují a zajišťují zkušení, kvalifikovaní ochránci přírody, členové spolku „Natura Miriquidica“ a pomoc při dorozumívání spočívá opět na moravsko-saské Martě Schreiter z radnice v Marienbergu.  

A jaký je program? K připravovaným aktivitám patří péče o horskou louku a sběr sena, zkoumání krušnohorské přírody, práce s dřevem, výlety do přírody na krušnohorském hřebeni, ale také zazpívání si u táboráku, sport a hry v kempu, a rovněž procházky na koupání v lesním jezeře  a mnohem více...

Ekokemp na horské louce finančně podpořil Svobodný stát Sasko a Krušnohorský okres.

 
Aktuality | | 27.07.2014, 18:15Perspektivy využití lokalit po těžbě surovin.

image

image

Mezinárodní projekt z programu Cíl 3, jehož realizace probíhala v letech 2013 a 2014,  byl zaměřen na téma revitalizace a využití lokalit, na kterých v minulosti probíhala těžba surovin v rámci českoněmeckých setkávání. Jejích hlavní náplní  byly diskuse k dané problematice, sběr informací k vybraným těžebním lokalitám  a popis nejlepších realizovaných záměrů. Některé lokality na české a německé straně partneři  navštívili osobně v rámci zrealizovaných exkurzí.

 

Výstupem projektu je sborník informací a doporučení včetně prezentací z uspořádaných workshopů. Tento sborník je k dispozici v tištěné formě na Institutu kombinovaného studia Most HGF VŠB-TUO a v elektronické formě na www.ohk-most.cz . Projekt splnil i další cíl, kterým je přeshraniční spolupráce a  navázání kontaktů mezi odborníky z obou zemí. Obě strany se na základě zkušeností shodly na tom, že budou spolupracovat i v dalším programovacím období.

 

Při červencovém setkání, kterého se zúčastnili zástupci Institutu kombinovaného studia Most HGF VŠB-TUO, Magistrátu města Mostu, OHK Most, Euroregionu Krušnohoří a Geokompetenzzentrum Freiberg e.V., byly vybrány tři možné okruhy spolupráce, které by chtěla řešit česká i německá strana, a u kterých se předpokládá, že budou v souladu s požadavky vyhlášených programů v tomto programovacím období. (2014-2020)

 
Aktuality | | 19.07.2014, 17:21Generální konzulka PhDr. Jarmila Krejčíková se loučí

image

image

image

image

image

image

S úsměvem i se slzami v očích její excelence, Dr. Jarmila Krejčíková, opouští Drážďany, město, ve kterém 8 let řídila generální konzulát České republiky.

Kromě jejích každodenních úkolů se cítila vždy spjata s euroregiony. Byla také stálým hostem Česko-saské pracovní skupiny, ve které se každoročně setkávali zástupci ministerstev z Prahy a Drážďan, krajů a euroregionů. Během pracovních jednání se zde projednávaly výsledky uplynulého roku a stanovily se zde také úkoly jednotlivých resortů na příští období.

Jednatelé česko – saských euroregionů se společně rozloučili s Jarmilou Krejčíkovou dne 18. července v Drážďanech a vyjádřili jí poděkování za velmi dobrou spolupráci.  

Mezi mnohými význačnými hosty nechyběli ani Stanisław Tilich předseda saské vlády, Rudolf Jindrák mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček či první generální konzulka České republiky v Drážďanech Jana Šebková.

 
Aktuality | | 19.07.2014, 16:42Zpracování nových dokumentů pro budoucí Fond malých projektů

image

Začátkem července se setkali zástupci různých euroregionů na česko – saské hranici se správním úřadem programu EU pro Sasko a ČR v Drážďanech, aby připravili společný realizační dokument pro Fond malých projektů na programové období 2014 – 2020. Euroregiony se ale již předem dohadovaly a zpracovaly kritéria, která na jednání se správním orgánem prodiskutovaly.

Tato pracovní skupina je součástí spolupracující sítě vytvořené pro zpracování dokumentů potřebných pro nové dotační období. Další kolegové v euroregionech společně usilují spolu s pracovníky správního orgánu o zpracování programových dokumentů programu a o zpracování projektových žádostí.

Díky intenzivní spolupráci došlo ke spojení zkušeností všech zúčastněných tak, aby mohly být shrnuty kompaktní a použitelné materiály, které by měly být jak pro žadatele, pro pracovníky sekretariátů v euroregionech i v Saské rozvojové bance dostatečně vypovídající a bez zbytečné byrokracie.

 

 
Aktuality | | 10.07.2014, 10:05Kraj a jeho euroregiony

image

image

image

V krajském úřadě v Ústí nad Labem proběhlo 17. června 2014 další jednání o spolupráci obou euroregionů, Labe a Krušnohoří, s Ústeckým krajem. Podnětná byla nejen vzájemná výměna zkušeností s programem na podporu přeshraniční spolupráce, informace o přípravě nového programu z pohledu jak euroregionů, tak kraje, ale dojednána byla také konkrétní opatření na další posílení spolupráce všech tří partnerů, která se obzvláště v poslední době velmi úspěšně rozvíjí. V  komisích a pracovních skupinách euroregionů pracují odborníci z kraje a euroregiony realizují drobnou každodenní spolupráci se sousedním Saskem. V minulém programu Cíl 3, především ve Fondu malých projektů, se tato přeshraniční spolupráce v obou euroregionech mohla velmi dobře podpořit v mnoha projektech a je dobře, že je tak úzce provázána i s aktivitami kraje. Zástupci krajského úřadu, Ing. Jiří Miler a Ing. Iva Šašková, byli pověřeni přípravou dalších opatření na podporu spolupráce.  
Aktuality | | 17.06.2014, 14:50Rada Euroregionu Krušnohoří na společném náměstí

image

image

image

image

image

image

Pro červnové jednání si členové rady vybrali souměstí Vejptry – Bärenstein, aby na místě vyjádřili svůj obdiv k úspěšně realizovanému projektu v programu Cíl 3. Rada od počátku podporovala tento záměr prostřednictví svých zástupců v Monitorovacím výboru, kde jsou česko-saské euroregiony význačně zastoupeny. Společné náměstí s galerií patří jednoznačně mezi nejlepší projekty přeshraniční spolupráce v minulém programovém období a je i mezinárodně vysoce hodnoceno, naposledy u příležitosti návštěvy prezidenta SRN Joachima Gaucka v Praze.

Rada si s velkým zájmem vyslechla zajímavé informace starostů obou měst, Jitky Gavdunové a Bernda Schlegela, o jejich letité úspěšné spolupráci a společných projektech.

Rada se na svém jednání v galerii zabývala stavem hospodaření euroregionu, který nastal v důsledku odloženého zahájení nového programu, a navrhla strategická opatření pro překonání nepříznivého stavu i za podpory Ústeckého kraje, který na jednání zastupoval Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana. Podrobně byly projednány výsledky posledního Monitorovacího výboru, na kterém byl pro náš euroregion schválen společný projekt Chomutova a Annabergu. Do Monitorovacího výboru také předložily česko–saské euroregiony návrh na prodloužení projektu správy Fondu malých projektů do března 2015; bude o něm snad rozhodnuto do konce června. Rada byla také informována o postupu přípravy nového programu na podporu přeshraniční spolupráce, do které se jednatelství Euroregionu Krušnohoří aktivně zapojilo.

 Z Vejprt odjížděli členové rady s těmi nejlepšími dojmy a ti, kteří zde v poslední době nějakou dobu nebyli, také s neskrývaným překvapením z úžasných změn k lepšímu, které tu spatřili.   

 
Aktuality | | 09.06.2014, 8:25V Kadani jsou nakloněni přeshraniční spolupráci studentů

image

image

image

image

30. dubna se v Kadani setkali studenti ze čtyř zemí. Gymnázium Kadaň hostilo středoškoláky z družebního německého města Aue, francouzského města Guingamp a irského města Shannon. Návštěvu přišla přivítat místostarostka Olga Zörklerová.

Vysvětlila nám, jak k tomuto setkání došlo. „Naše partnerské město Aue má partnerské město ve Francii, které se chtělo zúčastnit evropského projektu pro mládež ve věku od 15 do 18 let a přibralo do tohoto nejen Aue, ale také svoje další partnerské město v Irsku. Pochopitelně oslovili i nás, chtěli nás také zapojit do projektu, ale to se již nedalo stihnout,“ konstatovala Zörklerová. Nicméně bylo domluveno, že až studenti v rámci projektu navštíví, zhruba na týden, Aue, tak si jeden den z toho vyčlení a přijedou do Kadaně. Tak se také stalo.

Kromě návštěvy gymnázia si hosté za doprovodu studentů kadaňské školy prohlédli historickou část města a druhá část dne patřila z části pracovní besedě v kulturním domě Střelnice. Závěr pak patřil vystoupení hudební skupiny studentů našeho gymnázia a Martina Šíla. Do kulturního programu se ale zapojili i někteří hosté. Během návštěvy se mluvilo anglicky, v oblečení nebyl také žádný rozdíl, a tak bylo neznalému obtížně poznat, z jaké země jednotliví studenti vlastně jsou. Prostě to byli mladí Evropané. „Pokud by se v budoucnu tento projekt realizoval opakovaně, v tomto případě by se do něj Kadaň také zapojila,“ ujistila na závěr Olga Zörklerová.
Aktuality | | 04.06.2014, 16:09Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

image

image

image

image

Oblastní muzeum v Mostě hostilo odborný workshop zabývající se problematikou zachování, obnovy a zpřístupňováním důlních děl a hornické krajiny, především v oblasti Krušných hor. Tato akce navázala na mezinárodní konferenci z minulého roku v Národním technickém muzeu v Praze, kde se celá nominace hornických památek Krušnohoří konfrontovala s podobnými projekty v zahraničí.

 

Oblast montánního dědictví doznává v posledních letech zvýšeného zájmu a popularity nejen ze strany odborníků, ale i laické veřejnosti. Možnost seznámit se s tajemstvím historického podzemí hor, včetně technologických procesů a životem horníků, otvírá perspektivu pro rozvoj cestovního ruchu v Krušnohoří. V Ústeckém kraji nabízejí prohlídku například štola Starý Martin v Krupce, štola Lehnschafter v Mikulově, nebo štola Země zaslíbená v Měděnci. Odborný workshop uspořádal Ústecký kraj za podpory Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti. V průběhu bohatého programu zaznělo na třináct příspěvků, které nejen že představily zkušenosti se zpřístupňováním historických důlních děl, ale i legislativní procesy, vážící se k této problematice. Na 75 účastníků workshopu tak mohlo vyslechnout užitečné informace z oblasti báňské problematiky, archeologie, památkové péče nebo životního prostředí.

V rámci workshopu byla prezentována rovněž panelová výstava „Sláva krušnohorského hornictví“ z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3, kterou budou moci návštěvníci mosteckého muzea zhlédnout na konci tohoto roku.

Připravil: Adam Šrejber, člen komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří

 
Aktuality | | 28.05.2014, 9:20Zámek Krásný Dvůr

image

Všechny děti zveme  1. června na Dětský den s pohádkovým programem v parku i na zámku. 21. června se nádvoří promění ve farmářské tržiště při Zámeckých trzích na DvořeO tom jak to ve skutečnosti bylo s Motekovic Jůlií se můžete přesvědčit 28. června na letním představení Divadla Navenek. 4. července bude ve výstavních prostorách zámku zahájena Výstava ručního papíru a voskové batiky Ireny Štyrandové a Lindy Kaplanové. Výstavu budou doprovázet kreativní workshopy. Příležitost zaskotačit si se Skoty nepropásněte v zámeckém parku o víkendu 12. – 13. července. Skotačení se Skoty aneb Romantický sen Vám nabídne silácké klání ve skotských disciplínách, rytířský turnaj na koních a ukázku drezůry kaskadérských koní. 26. července na zámek přijede soubor Exulis, který předvede v zámeckých interiérech šermířskou adaptaci hry Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo.

 
Aktuality | | 27.05.2014, 13:568. česko-německý letní tábor v saském Krušnohoří

Milí přátelé Krušnohoří,

dovolte mi, abych pozvala vaše děti na v pořadí již 8. česko-německý tábor v horské osadě Rübenau, organizovaný nadšenými ochránci přírody a zakladateli spolku Natura Miriquidica se sídlem v Pobershau (Marienberg, Sasko). Tábor je určen převážně dětem a dospívajícím ve věku od 9 do 16 let a proběhne ve dvou turnusech: od 20.7. do 26.7. a od 27.7. do 2.8.2014 (s možností absolvovat oba turnusy za sebou).

V příloze najdete plakátek na tábor, za jehož další šíření vám budeme vděční. V případě zájmu napište, popř. rovnou vyplňte přihlášku a zašlete co nejdříve zpět. Vyplněné prohlášení rodičů lze předat až při nástupu na tábor.

S pozdravem

Marta Schreiter

 

8. česko-německý letní tábor v saském Krušnohoří

 

Je ti 9 –16 let, máš rád/a pobyt v přírodě, rád/a stanuješ a učíš se novým věcem?

Tak neváhej a přihlas se na tábor v saské hřebenové osadě Rübenau v termínech

20.7.–26.7. 2014 nebo 27.7.–2.8. 2014.

Tábor se koná již tradičně na louce u domu „Haus der Kammbegegnungen“  v příhraniční osadě Rübenau. Spát budeme ve skupinových stanech, jíst v polní  kuchyni a bohatý program zajistí zkušení a kvalifikovaní ochránci přírody, členové spolku „Natura Miriquidica“. 

 

Z programu tábora:

Péče o horskou louku, poznávání a zpracovávání horských bylinek, noční výprava, honba za pokladem, GPS-ralley, řezbování a filcování, pečení chleba v hliněné peci, táboráky, večer   s písničkáři, koupání v přírodním jezeře, praktické ukázky ochrany přírody, sportovní utkání

(slack-line, chůdy, střelba z luku atd.), jazykové hrátky, výlety do okolí a mnohem více...

 

Cena tábora: 80 € (sourozenci 65 €)

 

Znalost němčiny NENÍ podmínkou!

 

Máš zájem? Napiš nám:

vaclavikova@gmx.de (možné psát v češtině)

nebo info@natura-miriquidica.de (raději v němčině)

Tel. 0049 3735 6681254 | www.kammbegegnungen.de

Přihlas se ještě dnes – těšíme se na tebe!

prihlaska_cz_2014.doc
prohlaseni rodicu_cz_2014.docAktuality | | 26.05.2014, 15:35
 
Přístupy od 22.02.2010:  1