Sportovní komise

image

image

image

image

image

image

image

V pondělí 15. září se v Mostě, ve Střední technické škole Velebudice, sešla sportovní komise Euroregionu Krušnohoří. Tuto školu nevybrala mostecká sportovní expertka Eva Kejřová náhodně, jsou zde totiž vynikající sportoviště a sportovní činnost zahrnuje i širokou veřejnost. Ostatně v Mostě je sportovní masová činnost všech věkových kategorií na tak vynikající úrovni, že Most získal titul Evropské město sportu 2015. Podrobně o něm informoval Petr Šmídl z Magistrátu města Mostu, odboru školství, kultury a sportu.

Na jednání předložila německá strana dokonale zpracovaný návrh záměrů do nového období, který česká strana po doplnění akceptovala. Je to příprava katalogu sportovních klubů na obou stranách hranice a náměty na společné sportovní akce. Měly by navázat na to, co se již v minulosti osvědčilo, a co můžeme v budoucnu rozvíjet. Prioritou je zaměření se na mládež a seniory, popularizace netradičních sportů, společné tréninkové pobyty dětí a mládeže, olympiády euroregionů či tradiční hry seniorů. Exkurze na sportovních zařízeních Střední technické školy ve Velebudicích byla velmi podnětná a následná, velmi podrobná exkurze ve sportovní hale Most pod vedením Jana Haška, představila vysokou úroveň sportovního života nejen německým účastníkům, ale i těm několika českým.   
Aktuality | | 17.09.2014, 18:47Den s mosteckou agrární komorou

image

image

image

image

image

image

image

Při zahájení letošní Zahrady Čech v Litoměřicích 12. září 2014 uspořádala Okresní agrární komora Most pod taktovkou své ředitelky Ludmily Holadové dvě soutěže – soutěž Regionální potravina Ústeckého kraje a soutěž O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče, nad kterou převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje. Na programu byla i četná kulturní vystoupení.  Ludmila Holadová je oblíbenou ředitelkou mostecké agrární komory od jejího založení. Dne mostecké agrární komory se především její zásluhou zúčastnila řada význačných osobností. Dostavil se i ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, prezident agrární komory Ing. Miroslav Toman, CSc., senátor Jan Veleba, náměstkyně primátora Mostu JUDr. Hana Jeníčkova a mnozí další. Nechyběli samozřejmě ani členové česko-německé zemědělské komise Euroregionu Krušnohoří, které Ludmila Holadová předsedá. Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka si proto s velkým zájmem pohovořil se saskými zástupci rolníků v této komisi a opět se všichni mohli přesvědčit, že máme ministra, který je skutečným a dobře informovaným odborníkem. Mostecká agrární komora představila v Litoměřicích na výstavě Zahrada Čech nejširší veřejnosti výsledky práce regionálních zemědělců a potravinářů, a zaslouží si proto velké uznání. 

  

 
Aktuality | | 14.09.2014, 22:23Česko-saská mezivládní komise

image

image

image

image

image

image

image

 

 

 

Ministerstva, kraje, města a euroregiony, tvořící tuto česko-saskou přeshraniční pracovní komisi, se pravidelně scházejí již o roku 1992 a společně iniciují dlouhodobou spolupráci.  Této tradiční dobré sousedské spolupráci napomohlo již mnoho plodných setkání obou premiérů, podepsané smlouvy krajů se Saskými zemskými ředitelstvími a připravena jen i smlouva našeho kraje se Saskou státní kanceláří. Velmi dobrá přeshraniční spolupráce, každodenně realizovaná v obou euroregionech Ústeckého kraje, je ukázkou dobrých sousedských vztahů - a právě současné události na hranici Ukrajiny a Ruska jsou odstrašujícím příkladem, který poukazuje na to, jak je euroregionální přeshraniční spolupráce potřebná. Tak o ní také hovořili 11. 9. v Ústí nad Labem oba předsedové komise, kteří zhodnotili dosavadní spolupráci. Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček zdůraznil ve své řeči zcela konkrétní společné projekty a záměry do budoucna. Kraj podpořil své euroregiony, usiluje o dostavbu chybějících úseků dálnice, spojující obě země, podpořil výstavbu spojující železnice a vyzdvihl zásluhy společného krizového managementu, jak hasičů, tak i policie. Rovněž rozvoj turistiky sbližuje obyvatele obou hraničních regionů, konstatoval. Účastníci se poté rozdělili do odborných pracovních podskupin, ve kterých byly podle jejich specializace připraveny záměry spolupráce v příštím programovém období. Euroregiony spolu s regionálním rozvojem a územním plánováním a s MMR ČR se shodly na nutnosti urychlit schválení programových dokumentů pro příští období 2014-2020. Velkou oporou je jim v jejich práci celou dobu od roku 1994 Jiří Horáček, ředitel odboru Evropské územní spolupráce.

 

Fond malých projektů, který pro euroregiony zůstává prioritou každodenní přeshraniční spolupráce, je zapotřebí zbavit zbytečné administrativy a zachovat jeho kompaktnost po celé programové období bez přerušení. Je potěšitelné, že připomínky euroregionů byly v návrzích nových dokumentů zohledněny a zahrnuty.  Další den byly závěry jednotlivých pracovních podskupin shrnuty a přítomní navštívili expozici o německy mluvících obyvatelích českých zemí v Ústí nad Labem.     

 

 

    
Aktuality | | 14.09.2014, 18:55Příprava komise pro hospodářství a turistiku

image

image

Komise pro hospodářství a turistiku je klíčovou komisí euroregionu. Náplní její práce není jen hodnocení předložených projektů v této oblasti, ale je to i příprava koncepcí a strategických rozhodování euroregionu. Velmi se ostatně svými odbornými podněty zasloužila o zdárnou přípravu nového programu přeshraniční spolupráce 2014-2020.  Pro další činnost komise, před zahájením nového programového období, se sešli oba předsedové komise, Martin Klouda, náměstek primátora Chomutova a Mathias Lißke, jednatel Wirtschaftsförderung Erzgebirge za přítomnosti jednatele Euroregionu Krušnohoří 10. září v GDZ v Annabergu, aby společně připravili budoucí činnost. Komise se sejde začátkem prosince a zabývat by se měla záměry v novém dotačním období. Předsedové navrhnou jako prioritu profesní vzdělávání s praxí v sousední zemi, vytvoření společného přehledu podniků s jejich zaměřením a potřebami v euroregionu, výměnu informací z podnikatelského prostředí a vzájemnou výměnu turistických informací, společné turistické nabídky a společnou propagaci Krušnohoří. Na jednání obou předsedů byl podrobně projednán také projekt kulturní hornické krajiny Krušnohoří (Montaregion Krušnohoří) na seznam UNESCO, který byl již podán v Paříži a od kterého se v rámci udržitelnosti odvíjí řada následných projektů. Připravili také konkrétní návrhy na doplnění úspěšného projektu Krušnohorské cyklistické magistrály. Mathias Lisske pro své české partnery po jednání připravil i menší exkurzi po turistických zajímavostech Annabergu.       
Aktuality | | 10.09.2014, 17:43Kraj a jeho euroregiony

image

image

Dlouholetá spolupráce Euroregionu Krušnohoří s Ústeckým krajem v poslední době výrazně zintenzivnila. Odborníci kraje jsou velkou oporou komisí euroregionu a jednatel Euroregionu Krušnohoří je členem Koordinačního výboru Evropa+. Provázány jsou oba partneři i v rozhodovacích grémiích, zástupce kraje Ing. Jaroslava Kuszniruková je součástí Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů a předsedkyně euroregionu JUDr. Hana Jeníčková s jednatelem spolu se zástupci kraje tvoří významnou část Monitorovacího výboru programu Cíl 3, kde se rozhoduje o velkých projektech.  Jednání rady euroregionu se pravidelně účastní první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Dr. Rybák a hejtman Oldřich Bubeníček se účastní valné hromady euroregionu.  Společná příprava jak jednotlivých komisí, tak rozhodovacích grémií, je zárukou objektivních rozhodnutí. Vedení Ústeckého kraje ocenilo práci Euroregionu Krušnohoří novou smlouvou o spolupráci a podpoře jeho činnosti, kterou podepsal 4. září 2014 v expozici starého Mostu v mostecké knihovně první náměstek hejtmana Ústeckého kraje Dr. Stanislav Rybák s předsedkyní Euroregionu Krušnohoří, náměstkyní primátora Dr. Hanou Jeníčkovou.
Aktuality | | 08.09.2014, 11:403-2-1-Kolaudace, aneb začínáme

image

image

image

image

Kolaudace – proces, jímž se stavba oficiálně uvede do života a zároveň proces, který je pro většinu stavebníků strašákem a malou noční můrou. I nově postavená budova Informačního centra Lesenská pláň, která byla postavena v rámci projektu „Dvě země – jeden region“, podpořeného Programem Cíl 3, musela touto zkouškou projít.

Ač všichni odvedli svou práci, jak mohli nejlépe a na úředníky vše čekalo připravené a nablýskané, stejně bylo v ovzduší cítit stopy nervozity, ale jak se ukázalo zbytečně. Dne 10. července 2014 byla stavba úspěšně zkolaudována a okamžitě v ní vypukl čilý ruch, aby co nejdříve mohla přivítat návštěvníky Krušných hor.

Na všechny příchozí čekají nejen tipy na výlety v blízkém i vzdálenějším okolí, ale i nabídka komentovaných vycházek do okolí s průvodcem a mnoho dalšího, včetně připravených překvapení pro nejmenší.

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM NA LESNÉ „ ZROZENÍ BETLÉMA“

V areálu Horského hotelu Lesná proběhl ve dnech od 20. 7. do 26. 7. 2014 třetí ročník sochařského sympozia na téma „Betlém v životní velikosti“. Přímo pod širým nebem a před zraky veřejnosti se zrodilo pět dřevěných soch - figury tří králů, anděla a Panny Marie. Myšlenka vznikla od samotných organizátorů sympozia, které pořádá Horský klub Lesná. Cílem letošního a následně i budoucích ročníků sympozia je přinést veřejnosti netradiční kulturní akci s atraktivním tématem a dalšími postavami betléma. Sochy budou doplňovat místo pro odpočinek a relaxaci, obohatí kulturní část krušnohorské krajiny a v neposlední řadě v adventním čase přinesou návštěvníkům nevšední zážitek.

Nadále pokračovalo i téma zvěrokruhu od Josefa Šporgyho, letos ve znamení „Blíženců“. Sympozia se zúčastnili sochaři zvučných jmen, jako jsou Jiří Lain, David Fiala, Pavel Vítek, Slávek Jiran a Michal Sýkora. Svými díly vytvořili inspirující prostor, vzájemně obohacující návštěvníky i umělce. Zhotovené sochy jsou do příchodu zimních měsíců vystaveny v galerii soch před Horským hotelem na Lesné, kde se staly součástí krušnohorské přírody.

Vyvrcholením třetího ročníku sympozia na Lesné byla volba nejzajímavější sochy z řad návštěvníků, kterou se stala „ PANNA MARIE“ od Davida Fialy, tradičně vyhlášenou při Krušnohorských viktoriánských slavnostech v sobotu 26. 7. 2014.

 
Aktuality | | 07.09.2014, 9:20Osvědčené partnerství

image

image

image

image

image

image

Ačkoliv v současné době není možné na akce přeshraniční spolupráce získat prostředky z programu Cíl 3 – Fond malých projektů, protože programové období skončilo a nové ještě nezačalo, pevné partnerství Meziboří a Saydy pokračuje. Řadí se k němu navíc i italské město Sogliano al Rubicone. V režii Meziboří se setkali tentokrát mladí fotbalisté všech tří měst na společném turnaji. Jeho součástí byl i výlet do Drážďan, společný trénink, kuželky v Saydě a vyvrcholením byl 4. září právě turnaj v Meziboří. Četní diváci ocenili nejen výkony mladých hráčů, ale především organizaci turnaje místním fotbalovým oddílem a městem, a také dokonalou přípravu akce zahraničními partnery. Celé třídenní setkání prokázalo již hluboké a zcela neformální přátelství sportovců i a jejich doprovodu. Ceny předali představitelé všech tří partnerských měst v čele se starostou Saydy Volkerem Krönertem.   
Aktuality | | 05.09.2014, 7:15Vernerův mlýn

oblíbený člen našeho euroregionu

nás zve

na nedělní akce:

7.9.2014 od 14.00 hod. - Čtení pro děti

21.9.2014 od 15.00 hod. - Hudební odpoledne ve mlýně

 Bližší informace v příloze a na www.vernermlyn.cz

 Těšíme se na Vaši návštěvu

 Vernerův mlýn o.p.s.

Brloh 26, 440 01 Louny

(pdf rozkliknout) 

ml1.pdf
ml2.pdfAktuality | | 03.09.2014, 14:32Lounští senioři v Zschopau

image

image

image

Neděle 24.8.2014 byla pro lounské seniory velice zajímavá, reprezentovali  při oslavě Sv. Bartoloměje – dělostřeleckých slavnostech v Zschopau partnerské město Louny. Přes nepřízeň počasí, chladno a dešťové přeháňky se svého úkolu senioři zhostili velice dobře a oživili svými pozdravy celý průvod. Pro většinu to byl nezapomenutelný zážitek. Po průvodu si vedoucí klubů  Birgit Demmler a Vilma Svobodová domluvili další setkání v pozdním podzimu. Spolupráce senior klubů trvá již 11 roků.  Dalším partnerským klubem je Grüne Schule v  Zethau – Muldě, kde proběhl již 8. Německo-český den v červnu.

Svobodová Vilma, manažerka klubu  
Aktuality | | 26.08.2014, 11:45Den česko-saské spolupráce

image

image

image

image

image

image

image

image

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zorganizovalo na Klínovci u zrekonstruované rozhledny dne 23. 8. 2014 velmi podnětnou a záslužnou akci. Na tisíc návštěvníků se mohlo seznámit se vzorovými projekty v programu Cíl 3, který byl realizován v letech 2007 – 2013. Projekty byly v tomto programu představeny na četných prezentacích a jistě motivovaly návštěvníky k dalším formám spolupráce v letech 2014 - 2020. Díky realizovaným projektům v rámci přeshraniční spolupráce se společné akce staly již běžnou praxí a odstraňování hranic pokračuje i odstraňováním hranic v našich srdcích, jak bylo na setkání patrné nejen z proslovů představitelů ČR i Saska, ale především z chování lidí z obou stran bývalé hranice. Především z nynějšího pohledu na události na Ukrajině je otázka dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a identita se  společným příhraničím,  aktuální.   Právě

u nás se toto vše uplatňuje v práci euroregionů a jejich každodenní práce je v tomto ohledu nedocenitelná. Je moudré, že je podporována ze strany nejen obou vlád, ale především ze strany obyvatel. Vždyť jsou to především samosprávy, které se sdružily, aby nedopustily opakování nešťastné historie, a  právě  obce  podporují myšlenku  přeshraniční  spolupráce  společnými projekty

a nehledají pouze finanční výhody (jako Litvínov který se odmítl na přeshraniční euroregionální spolupráci podílet).

Na Dnu česko-saské spolupráce byla přítomna řada významných osobností, např. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová, předseda Monitorovacího výboru programu Cíl 3 Jiří Horáček a jeho saský spolupředseda Alfons Weiß, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil, zástupci euroregionů, nositelé společných projektů a mnozí jiní. Vystoupení Gottharda B. Schickera o společném kulinářském Krušnohoří, které bylo také jedním ze společných projektů, se setkalo se zájmem i pobavením a společný zásah českých a německých hasičů dokladoval jejich propojenost. Skvělý kulturní program se setkal s velkou odezvou. Pro vzdálenější saské i české návštěvníky byl velkým zážitkem i pohled z rozhledny. Příjemné česko-saské setkání nepokazil ani pozdější déšť.

 

     
Aktuality | | 25.08.2014, 10:51
 
Přístupy od 22.02.2010:  1