Perspektivy využití lokalit po těžbě surovin.

image

image

Mezinárodní projekt z programu Cíl 3, jehož realizace probíhala v letech 2013 a 2014,  byl zaměřen na téma revitalizace a využití lokalit, na kterých v minulosti probíhala těžba surovin v rámci českoněmeckých setkávání. Jejích hlavní náplní  byly diskuse k dané problematice, sběr informací k vybraným těžebním lokalitám  a popis nejlepších realizovaných záměrů. Některé lokality na české a německé straně partneři  navštívili osobně v rámci zrealizovaných exkurzí.

 

Výstupem projektu je sborník informací a doporučení včetně prezentací z uspořádaných workshopů. Tento sborník je k dispozici v tištěné formě na Institutu kombinovaného studia Most HGF VŠB-TUO a v elektronické formě na www.ohk-most.cz . Projekt splnil i další cíl, kterým je přeshraniční spolupráce a  navázání kontaktů mezi odborníky z obou zemí. Obě strany se na základě zkušeností shodly na tom, že budou spolupracovat i v dalším programovacím období.

 

Při červencovém setkání, kterého se zúčastnili zástupci Institutu kombinovaného studia Most HGF VŠB-TUO, Magistrátu města Mostu, OHK Most, Euroregionu Krušnohoří a Geokompetenzzentrum Freiberg e.V., byly vybrány tři možné okruhy spolupráce, které by chtěla řešit česká i německá strana, a u kterých se předpokládá, že budou v souladu s požadavky vyhlášených programů v tomto programovacím období. (2014-2020)

 
Aktuality | | 19.07.2014, 17:21Generální konzulka PhDr. Jarmila Krejčíková se loučí

image

image

image

image

image

image

S jedním usměvavým a jedním slzavým okem její excelence, Dr. Jarmila Krejčíková, opouští Drážďany, město, ve kterém 8 let řídila generální konzulát České republiky.

Kromě jejích každodenních úkolů se cítila vždy svázána s euroregiony. Byla také stálým hostem Česko-saské pracovní skupiny, ve které se každoročně setkávali zástupci ministerstev z Prahy a Drážďan, krajů a euroregionů. Během pracovních jednání se zde projednávaly výsledky uplynulého roku a stanovily se zde také úkoly jednotlivých resortů na příští období.

Jednatelé česko – saských euroregionů se společně rozloučili s Jarmilou Krejčíkovou dne 18. července v Drážďanech a vyjádřili jí poděkování za velmi dobrou spolupráci.  

Mezi mnohými význačnými hosty nechyběli ani Stanisław Tilich předseda saské vlády, Rudolf Jindrák mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Spolkové republice Německo, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček či první generální konzulka České republiky v Drážďanech Jana Šebková.

 
Aktuality | | 19.07.2014, 16:42Zpracování nových dokumentů pro budoucí Fond malých projektů

image

Začátkem července se setkali zástupci různých euroregionů na česko – saské hranici se správním úřadem programu EU pro Sasko a ČR v Drážďanech, aby připravili společný realizační dokument pro Fond malých projektů na programové období 2014 – 2020. Euroregiony se ale již předem dohadovaly a zpracovaly kritéria, která na jednání se správním orgánem prodiskutovaly.

Tato pracovní skupina je součástí spolupracující sítě vytvořené pro zpracování dokumentů potřebných pro nové dotační období. Další kolegové v euroregionech společně usilují spolu s pracovníky správního orgánu o zpracování programových dokumentů programu a o zpracování projektových žádostí.

Díky intenzivní spolupráci došlo ke spojení zkušeností všech zúčastněných tak, aby mohly být shrnuty kompaktní a použitelné materiály, které by měly být jak pro žadatele, pro pracovníky sekretariátů v euroregionech i v Saské rozvojové bance dostatečně vypovídající a bez zbytečné byrokracie.

 

 
Aktuality | | 10.07.2014, 10:05Kraj a jeho euroregiony

image

image

image

V krajském úřadě v Ústí nad Labem proběhlo 17. června 2014 další jednání o spolupráci obou euroregionů, Labe a Krušnohoří, s Ústeckým krajem. Podnětná byla nejen vzájemná výměna zkušeností s programem na podporu přeshraniční spolupráce, informace o přípravě nového programu z pohledu jak euroregionů, tak kraje, ale dojednána byla také konkrétní opatření na další posílení spolupráce všech tří partnerů, která se obzvláště v poslední době velmi úspěšně rozvíjí. V  komisích a pracovních skupinách euroregionů pracují odborníci z kraje a euroregiony realizují drobnou každodenní spolupráci se sousedním Saskem. V minulém programu Cíl 3, především ve Fondu malých projektů, se tato přeshraniční spolupráce v obou euroregionech mohla velmi dobře podpořit v mnoha projektech a je dobře, že je tak úzce provázána i s aktivitami kraje. Zástupci krajského úřadu, Ing. Jiří Miler a Ing. Iva Šašková, byli pověřeni přípravou dalších opatření na podporu spolupráce.  
Aktuality | | 17.06.2014, 14:50Rada Euroregionu Krušnohoří na společném náměstí

image

image

image

image

image

image

Pro červnové jednání si členové rady vybrali souměstí Vejptry – Bärenstein, aby na místě vyjádřili svůj obdiv k úspěšně realizovanému projektu v programu Cíl 3. Rada od počátku podporovala tento záměr prostřednictví svých zástupců v Monitorovacím výboru, kde jsou česko-saské euroregiony význačně zastoupeny. Společné náměstí s galerií patří jednoznačně mezi nejlepší projekty přeshraniční spolupráce v minulém programovém období a je i mezinárodně vysoce hodnoceno, naposledy u příležitosti návštěvy prezidenta SRN Joachima Gaucka v Praze.

Rada si s velkým zájmem vyslechla zajímavé informace starostů obou měst, Jitky Gavdunové a Bernda Schlegela, o jejich letité úspěšné spolupráci a společných projektech.

Rada se na svém jednání v galerii zabývala stavem hospodaření euroregionu, který nastal v důsledku odloženého zahájení nového programu, a navrhla strategická opatření pro překonání nepříznivého stavu i za podpory Ústeckého kraje, který na jednání zastupoval Stanislav Rybák, 1. náměstek hejtmana. Podrobně byly projednány výsledky posledního Monitorovacího výboru, na kterém byl pro náš euroregion schválen společný projekt Chomutova a Annabergu. Do Monitorovacího výboru také předložily česko–saské euroregiony návrh na prodloužení projektu správy Fondu malých projektů do března 2015; bude o něm snad rozhodnuto do konce června. Rada byla také informována o postupu přípravy nového programu na podporu přeshraniční spolupráce, do které se jednatelství Euroregionu Krušnohoří aktivně zapojilo.

 Z Vejprt odjížděli členové rady s těmi nejlepšími dojmy a ti, kteří zde v poslední době nějakou dobu nebyli, také s neskrývaným překvapením z úžasných změn k lepšímu, které tu spatřili.   

 
Aktuality | | 09.06.2014, 8:25V Kadani jsou nakloněni přeshraniční spolupráci studentů

image

image

image

image

30. dubna se v Kadani setkali studenti ze čtyř zemí. Gymnázium Kadaň hostilo středoškoláky z družebního německého města Aue, francouzského města Guingamp a irského města Shannon. Návštěvu přišla přivítat místostarostka Olga Zörklerová.

Vysvětlila nám, jak k tomuto setkání došlo. „Naše partnerské město Aue má partnerské město ve Francii, které se chtělo zúčastnit evropského projektu pro mládež ve věku od 15 do 18 let a přibralo do tohoto nejen Aue, ale také svoje další partnerské město v Irsku. Pochopitelně oslovili i nás, chtěli nás také zapojit do projektu, ale to se již nedalo stihnout,“ konstatovala Zörklerová. Nicméně bylo domluveno, že až studenti v rámci projektu navštíví, zhruba na týden, Aue, tak si jeden den z toho vyčlení a přijedou do Kadaně. Tak se také stalo.

Kromě návštěvy gymnázia si hosté za doprovodu studentů kadaňské školy prohlédli historickou část města a druhá část dne patřila z části pracovní besedě v kulturním domě Střelnice. Závěr pak patřil vystoupení hudební skupiny studentů našeho gymnázia a Martina Šíla. Do kulturního programu se ale zapojili i někteří hosté. Během návštěvy se mluvilo anglicky, v oblečení nebyl také žádný rozdíl, a tak bylo neznalému obtížně poznat, z jaké země jednotliví studenti vlastně jsou. Prostě to byli mladí Evropané. „Pokud by se v budoucnu tento projekt realizoval opakovaně, v tomto případě by se do něj Kadaň také zapojila,“ ujistila na závěr Olga Zörklerová.
Aktuality | | 04.06.2014, 16:09Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge

image

image

image

image

Oblastní muzeum v Mostě hostilo odborný workshop zabývající se problematikou zachování, obnovy a zpřístupňováním důlních děl a hornické krajiny, především v oblasti Krušných hor. Tato akce navázala na mezinárodní konferenci z minulého roku v Národním technickém muzeu v Praze, kde se celá nominace hornických památek Krušnohoří konfrontovala s podobnými projekty v zahraničí.

 

Oblast montánního dědictví doznává v posledních letech zvýšeného zájmu a popularity nejen ze strany odborníků, ale i laické veřejnosti. Možnost seznámit se s tajemstvím historického podzemí hor, včetně technologických procesů a životem horníků, otvírá perspektivu pro rozvoj cestovního ruchu v Krušnohoří. V Ústeckém kraji nabízejí prohlídku například štola Starý Martin v Krupce, štola Lehnschafter v Mikulově, nebo štola Země zaslíbená v Měděnci. Odborný workshop uspořádal Ústecký kraj za podpory Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti. V průběhu bohatého programu zaznělo na třináct příspěvků, které nejen že představily zkušenosti se zpřístupňováním historických důlních děl, ale i legislativní procesy, vážící se k této problematice. Na 75 účastníků workshopu tak mohlo vyslechnout užitečné informace z oblasti báňské problematiky, archeologie, památkové péče nebo životního prostředí.

V rámci workshopu byla prezentována rovněž panelová výstava „Sláva krušnohorského hornictví“ z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3, kterou budou moci návštěvníci mosteckého muzea zhlédnout na konci tohoto roku.

Připravil: Adam Šrejber, člen komise pro muzea a kulturní památky Euroregionu Krušnohoří

 
Aktuality | | 28.05.2014, 9:20Zámek Krásný Dvůr

image

Všechny děti zveme  1. června na Dětský den s pohádkovým programem v parku i na zámku. 21. června se nádvoří promění ve farmářské tržiště při Zámeckých trzích na DvořeO tom jak to ve skutečnosti bylo s Motekovic Jůlií se můžete přesvědčit 28. června na letním představení Divadla Navenek. 4. července bude ve výstavních prostorách zámku zahájena Výstava ručního papíru a voskové batiky Ireny Štyrandové a Lindy Kaplanové. Výstavu budou doprovázet kreativní workshopy. Příležitost zaskotačit si se Skoty nepropásněte v zámeckém parku o víkendu 12. – 13. července. Skotačení se Skoty aneb Romantický sen Vám nabídne silácké klání ve skotských disciplínách, rytířský turnaj na koních a ukázku drezůry kaskadérských koní. 26. července na zámek přijede soubor Exulis, který předvede v zámeckých interiérech šermířskou adaptaci hry Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo.

 
Aktuality | | 27.05.2014, 13:568. česko-německý letní tábor v saském Krušnohoří

Milí přátelé Krušnohoří,

dovolte mi, abych pozvala vaše děti na v pořadí již 8. česko-německý tábor v horské osadě Rübenau, organizovaný nadšenými ochránci přírody a zakladateli spolku Natura Miriquidica se sídlem v Pobershau (Marienberg, Sasko). Tábor je určen převážně dětem a dospívajícím ve věku od 9 do 16 let a proběhne ve dvou turnusech: od 20.7. do 26.7. a od 27.7. do 2.8.2014 (s možností absolvovat oba turnusy za sebou).

V příloze najdete plakátek na tábor, za jehož další šíření vám budeme vděční. V případě zájmu napište, popř. rovnou vyplňte přihlášku a zašlete co nejdříve zpět. Vyplněné prohlášení rodičů lze předat až při nástupu na tábor.

S pozdravem

Marta Schreiter

 

8. česko-německý letní tábor v saském Krušnohoří

 

Je ti 9 –16 let, máš rád/a pobyt v přírodě, rád/a stanuješ a učíš se novým věcem?

Tak neváhej a přihlas se na tábor v saské hřebenové osadě Rübenau v termínech

20.7.–26.7. 2014 nebo 27.7.–2.8. 2014.

Tábor se koná již tradičně na louce u domu „Haus der Kammbegegnungen“  v příhraniční osadě Rübenau. Spát budeme ve skupinových stanech, jíst v polní  kuchyni a bohatý program zajistí zkušení a kvalifikovaní ochránci přírody, členové spolku „Natura Miriquidica“. 

 

Z programu tábora:

Péče o horskou louku, poznávání a zpracovávání horských bylinek, noční výprava, honba za pokladem, GPS-ralley, řezbování a filcování, pečení chleba v hliněné peci, táboráky, večer   s písničkáři, koupání v přírodním jezeře, praktické ukázky ochrany přírody, sportovní utkání

(slack-line, chůdy, střelba z luku atd.), jazykové hrátky, výlety do okolí a mnohem více...

 

Cena tábora: 80 € (sourozenci 65 €)

 

Znalost němčiny NENÍ podmínkou!

 

Máš zájem? Napiš nám:

vaclavikova@gmx.de (možné psát v češtině)

nebo info@natura-miriquidica.de (raději v němčině)

Tel. 0049 3735 6681254 | www.kammbegegnungen.de

Přihlas se ještě dnes – těšíme se na tebe!

prihlaska_cz_2014.doc
prohlaseni rodicu_cz_2014.docAktuality | | 26.05.2014, 15:35Sportovní komise

image

image

image

image

Ve Freibergu se dne 21. května 2014 sešla na svém dalším jednání sportovní komise Euroregionu Krušnohoří, aby připravila své záměry pro příští programové období. Jako největší priorita komise se ukazuje vytvoření společného sportovního kalendáře euroregionu, ve kterém by měly být zahrnuty termíny sportovních akcí na obou stranách euroregionu a potřebné kontakty. Měl by to být v rámci připravovaného projektu úkol českého a německého koordinátora. Koordinátoři by pak na základě získaných informací mohli pro komisi připravit návrh společných sportovních akcí euroregionu; komise předpokládá uspořádání 2 – 3 akcí ročně. Po obsáhlé diskusi se přítomní shodli na tom, že účastníky by měli být jak senioři, tak i mládež, či děti z mateřských školek i postižení. Mnoho společných sportovních projektů již bylo v minulém programu podpořeno, především z Fondu malých projektů, ale doposud chybí jejich provázanost a vzájemná informovanost. Samozřejmým předpokladem je umístění budoucího sportovního kalendáře i jednotlivých sportovních akcí na internetových stránkách v obou částech Euroregionu i v jeho dvojjazyčném zpravodaji Infopress. Na závěr si členové s velkým zájmem prohlédli sportovní zařízení Freibergu.   

 
Aktuality | | 22.05.2014, 7:27
 
Přístupy od 22.02.2010:  1